(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình (QL 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá:

3.1/ Dự án Khu dân cư thị trấn Thanh Bình:

* QSDĐ (ODT), thửa 177 (nền góc) tờ bản đồ 31, diện tích 93,1m2

- Giá khởi điểm: 513.912.000đ.

3.2/ Dự án mở rộng chợ Bình Tấn:

* QSDĐ (ONT), lô D, tờ bản đồ số 10:

- Thửa 16 (nền góc), diện tích 103m2.

- Giá khởi điểm: 440.325.000đ.

- Thửa 16, 17, 18, 19, 20; diện tích 80m2/nền.

- Giá khởi điểm: 228.000.000đ/nền.

3.3/ Dự án Khu hành chính xã Tân Bình:

* QSDĐ (ONT), tờ bản đồ số 1: Thửa số 09, 10, 13, 16, 19, 22, 23; diện tích 90m2/nền.

- Giá khởi điểm: 216.000.000đ/nền.

4. Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 06/12/2019 đến 15 giờ ngày 24/12/2019.

5. Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 24, 25 và đến 15 giờ ngày 26/12/2019.

6. Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 27/12/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình.

8. Hình thức và Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình (trong giờ hành chính). Điện thọai: 0277. 3833856.