(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Chi cục THADS huyện Đông Giang ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng 197 m2 đất ở, thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 24 tại thôn Ban Mai, huyện Đông Giang theo biên bản kê biên, xử lí tài sản ngày 16/07/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang.

Giá khởi điểm: 374.300.000 đồng (Ba trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm ngàn đồng)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định).

2. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân, hộ gia đình (gọi chung là khách hàng hoặc người) tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3. Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): kể từ ngày niêm yết, đăng tin thông báo đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá là 02 ngày (ngày làm việc). – Đến hết 15h00 ngày 24/12/2019

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Bước giá: 1.000.000 đồng

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: 150 Trưng Nữ Vương, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

4. Thời gian xem tài sản: Trong thời gian đăng tin.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá (Dự kiến): 08 giờ 30’ ngày 27/12/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: 150 Trưng Nữ Vương, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: 0935080646(Anh Vương).