(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Hội đồng phát triển Quỹ đất và giám sát việc bán Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đak Đoa ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng phát triển Quỹ đất và giám sát việc bán Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đak Đoa. Địa chỉ: Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu dân cư thị trấn Đak Đoa đi xã Nam Yang (Phần đất Bạch đàn Sơn Hải cũ), khu trung tâm cụm xã Đak Sơmei, khu dân cư xã Trang, huyện Đak Đoa, như sau:

Tổng số lô đất bán đấu giá: 37 lô với tổng diện tích: 6.124,1 m2. Cụ thể:

Xã Nam Yang, huyện Đak Đoa: gồm 20 lô. Diện tích: 3.316 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

Giá khởi điểm: 1.293.240.000 đồng

Xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa: Gồm 09 lô. Diện tích: 2.075,1 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn

Giá khởi điểm: 996.048.000 đồng

Xã Trang, huyện Đak Đoa: Gồm 08 lô. Diện tích: 733 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn

Giá khởi điểm: 263.880.000 đồng

Tổng giá khởi điểm các lô đất bán đấu giá: 2.553.168.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm năm mươi ba triệu một trăm sáu mươi tám ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 20% Giá khởi điểm cuẩ lô đất đấu giá.

Phí tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/Lô; Giá khởi điểm trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/Lô;

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa Và từ 07 giờ 30 phút, đến 15 giờ 00’ ngày 24/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa.

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 24/12/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2019 (Giờ hành chính). Tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đak Đoa.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian Công bố giá đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27/12/2019.

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Đak Đoa, Đ/c: Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./. 

Danh mục các lô đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 tại khu dân cư thị trấn Đak Đoa đi xã Nam Yang (phần đất bạch đàn Sơn Hải cũ), Khu trung tâm cụm xã Đak Sơmei, Khu dân cư xã Trang, huyện Đak Đoa.

Stt

Tên Đường

Tổng số lô/Ký hiệu lô

Diện tích (m2)

Giá đất quy định tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND (đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

Giá khởi điểm (đồng Việt Nam)

Ghi chú

1

Xã Nam Yang

(Khu H)

20 lô

3.316,0

1.293.240.000

1

Đường liên xã

H144

165,8

300 000

1,30

64 662 000

2

Đường liên xã

H145

165,8

300 000

1,30

64 662 000

3

Đường liên xã

H146

165,8

300 000

1,30

64 662 000

4

Đường liên xã

H147

165,8

300 000

1,30

64 662 000

5

Đường liên xã

H148

165,8

300 000

1,30

64 662 000

6

Đường liên xã

H149

165,8

300 000

1,30

64 662 000

7

Đường liên xã

H150

165,8

300 000

1,30

64 662 000

8

Đường liên xã

H151

165,8

300 000

1,30

64 662 000

9

Đường liên xã

H152

165,8

300 000

1,30

64 662 000

10

Đường liên xã

H153

165,8

300 000

1,30

64 662 000

11

Đường liên xã

H154

165,8

300 000

1,30

64 662 000

12

Đường liên xã

H155

165,8

300 000

1,30

64 662 000

13

Đường liên xã

H156

165,8

300 000

1,30

64 662 000

14

Đường liên xã

H157

165,8

300 000

1,30

64 662 000

15

Đường liên xã

H158

165,8

300 000

1,30

64 662 000

16

Đường liên xã

H159

165,8

300 000

1,30

64 662 000

17

Đường liên xã

H160

165,8

300 000

1,30

64 662 000

18

Đường liên xã

H161

165,8

300 000

1,30

64 662 000

19

Đường liên xã

H162

165,8

300 000

1,30

64 662 000

20

Đường liên xã

H163

165,8

300 000

1,30

64 662 000

II

Xã Đak Sơmei

9 lô

2.075,1

996.048.000

1

ĐườngTL 670B

239

312,4

400 000

1,20

149 952 000

2

Đường TL 670B

240

216,4

400 000

1,20

103 872 000

3

Đường TL 670B

241

160,0

400 000

1,20

76 800 000

4

Đường QL 19D

118

204,8

400 000

1,20

98 304 000

5

Đường QL19D

119

204,8

400 000

1,20

98 304 000

6

Đường QL 19D

120

193,6

400 000

1,20

92 928 000

7

Đường QL 19D

121

193,6

400 000

1,20

92 928 000

8

Đường QL 19D

122

204,0

400 000

1,20

97 920 000

9

Đường QL 19D

242

385,5

400 000

1,20

185 040 000

III

Xã Trang

8 lô

733,0

263.880.000

1

Đường liên xã

398

93,0

300 000

1,20

33 480 000

2

Đường liên xã

399

96,0

300 000

1,20

34 560 000

3

Đường liên xã

400

93,0

300 000

1,20

33 480 000

4

Đường liên xã

401

91,0

300 000

1,20

32 760 000

5

Đường liên xã

402

90,0

300 000

1,20

32 400 000

6

Đường liên xã

403

90,0

300 000

1,20

32 400 000

7

Đường liên xã

404

90,0

300 000

1,20

32 400 000

8

Đường liên xã

405

90,0

300 000

1,20

32 400 000

Tổng cộng

37 lô

6.124,1

2.553.168.000