(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do UBND huyện Ba Vì ủy quyền như sau:

Đấu giá QSD đất tại khu Đồng Cống, TT. Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội.

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Ba Vì.

2. Đơn vị được giao tổ chức đấu giá QSD đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

- Khu CL-02 gồm 12 thửa đất. Giá khởi điểm (GKĐ): 13.090.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/thửa.

- Khu CL-02 gồm 20 thửa đất. GKĐ: 9.580.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/thửa.

- Khu CL-03 gồm 38 thửa đất. GKĐ: 9.580.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/thửa.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Hồi 08 giờ 00, ngày 27/12/2019 (thứ Sáu) tại Hội trường UBND thị trấn Tây Đằng.

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

7. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ theo lịch trình sau: Từ ngày 11/12/2019 đến ngày 24/12/2019 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì; Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

8. Cách thức, phương thức và thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 24/12/2019 đến ngày 25/12/2019 (theo giờ làm việc của ngân hàng). Bằng hình thức chuyển khoản.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 14, ngõ 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.211.5234.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì. Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. ĐT: 02433.865.060.