(BĐT) -Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm: 03 tài sản, như sau

Tài sản 01: Toàn bộ lô đất và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 994413 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/11/2016 cho ông: Nguyễn Công Huy đứng tên chủ sở hữu. Thửa đất số: 280; Tờ bản đồ số: 14 ; Diện tích: 760 m2 (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi mét vuông) ; Loại đất: Đất trồng cây lâu năm ; Địa chỉ thửa đất: Làng Groi, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Tài sản 02: Toàn bộ lô đất và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 260993 do UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/12/2006 cho ông: Nguyễn Công Huy đứng tên chủ sở hữu. Thửa đất số: 138;   Tờ bản đồ số: 14 ; Diện tích: 610 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm mười mét vuông) ; Loại đất: Đất trồng cây lâu năm ; Địa chỉ thửa đất: Làng Groi, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Tài sản 03: Toàn bộ lô đất và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 590895 do UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cấp ngày 14/06/2013 cho ông: Nguyễn Công Huy đứng tên chủ sở hữu. Thửa đất số: 198 ; Tờ bản đồ số: 14 ; Diện tích: 700 m2 (Bằng chữ: Bảy trăm mét vuông) ; Loại đất: Đất trồng cây lâu năm ; Địa chỉ thửa đất: Làng Groi, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm của từng tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm tài sản 01: 304.000.000 đồng (Ba trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn)

Giá khởi điểm tài sản 02: 242.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn)

Giá khởi điểm tài sản 03: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 20 và 21/12/2018 trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 24/12/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ đối với từng tài sản; Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 24/12/2018;tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp từng tài sản tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.