(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5