(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 153 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế vào ngày 27/12/2018, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên cơ sở nhà đất: 153 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế;

- Diện tích đất cho thuê: 327,0 m2;

- Diện tích xây dựng: 83,7 m2;

- Diện tích sàn sử dụng: 184,1 m2;

3. Mục đích cho thuê: Làm Văn phòng, kinh doanh Dịch vụ - Thương mại;

4. Thời gian cho thuê: 01 năm kể từ ngày ký Hợp đồng cho thuê tài sản. Hết thời gian cho thuê nếu cơ sở nhà đất chưa được sử dụng vào mục đích khác thì được tiếp tục gia hạn trong thời gian tối đa không quá 01 năm;

5. Hình thức cho thuê:

- Thực hiện Đấu giá công khai, rộng rãi theo quy định hiện hành;

- Việc cho thuê cơ sở nhà đất được lập thành Hợp đồng theo quy định của pháp luật;

- Bên thuê có phương án khai thác, bảo trì cơ sở nhà đất số 153 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế phù hợp với mục đích và công năng sử dụng của cơ sở nhà đất. Công tác sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở nhà đất (nếu có) phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trong quá trình sử dụng cơ sở nhà đất, bên thuê phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; nộp các khoản thuế, phí và nghĩa vụ khác theo đúng quy định của Nhà nước và chịu hoàn toàn các chi phí bảo trì, sửa chữa, cải tạo liên quan đến cơ sở nhà đất;

- Trường hợp Bên thuê đơn phương chấm dứt Hợp đồng hoặc sau khi hết thời hạn thuê thì Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi cơ sở nhà đất mà không bồi hoàn chi phí Bên thuê đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất và số tiền thuê của thời gian còn lại (nếu có); đồng thời, tài sản do Bên thuê đầu tư gắn liền với cơ sở nhà đất thuộc về sở hữu Nhà nước;

- Trường hợp trong thời hạn thuê, cơ sở nhà đất phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì Nhà nước không bồi thường tài sản do Bên thuê đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà đất.

6. Phương thức nộp tiền thuê cơ sở nhà đất: Trả tiền thuê hàng năm;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚCĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 336.000.000 đồng/năm (Theo Quyết định số 47/QĐ-PTQĐ ngày 26/11/2018 của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 153 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế);

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các thuế khác (nếu có); người trúng đấu giá khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định;

- Giá cho thuê là giá trúng đấu giá;

- Việc điều chỉnh giá cho thuê khi gia hạn Hợp đồng phải phù hợp với giá cho thuê trên thị trường tại khu vực lân cận nhưng không thấp hơn giá cho thuê đang áp dụng;

2. Mức thu tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thuê cơ sở nhà đất để làm Văn phòng, kinh doanh Dịch vụ - Thương mại;

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng cơ sở nhà đất đúng mục đích cho thuê và đúng các quy định tại Mục I của Thông báo;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết ghi trong mẫu đơn phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:   200.000 đồng/hồ sơ. 

2. Bước giá: 17.000.000 đồng tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 24/12/2018 tại cơ sở nhà đất 153 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 24/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 24/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 24/12/2018 cho đến 16h30 ngày 26/12/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 27/12/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926.

Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

-Công ty Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995.

Website:chuoigiatri.com.vn