(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do UBND thành phố Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 3
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 4
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 5
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 6