(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vũng Liêm ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 2