(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số 37, đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian,địa điểm tổ chức buổi công bố giá đấu giá: Được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 27/12/2018 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. ( số 37, đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng).

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 16h30 ngày 24/12/2018 ( các lô đất tại khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

5.Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 16h30 ngày 24/12/2018. Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào các ngày 20,21,24/12/2018 ( trong giờ hành chính).

6. Thời gian , địa điểm nộp phiếu trả giá : Vào ngày 20,21,24/12/2018 ( trong giờ hành chính) tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ( số 37 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng).

7.Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: ( Chi tiết cụ thể bao gồm) 

TT

SỐ LÔ

D.TÍCH

( M2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

KÝ QUỸ

( đồng)

PHÍ HỒ SƠ

( đồng/hồ sơ)

GHI CHÚ

1

147

303

538.300.000

50.000.000

500.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

2

148

280

452.200.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

3

149

280

452.200.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

4

150

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

5

151

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

6

152

287

509.900.000

50.000.000

500.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

7

153

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

8

154

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

9

155

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

10

156

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

11

157

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

12

158

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

13

159

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D,mặt tiền đường khu vực

14

160

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

15

161

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

16

162

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

17

163

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

18

164

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

19

165

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

20

166

295

476.400.000

50.000.000

200.000

Khu D,mặt tiền đường khu vực

21

168

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

22

169

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

23

170

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

24

171

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

25

172

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

26

173

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

27

174

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

28

175

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

29

176

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

30

177

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

31

178

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

32

179

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

33

180

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

34

181

300

484.500.000

50.000.000

200.000

Khu D, mặt tiền đường khu vực

Cộng

10,070

16.358.000.000

Bằng chữ: Mười sáu tỷ,ba trăm năm mươi tám triệu đồng.

8.Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 20,21, 24 /12/2018 ( trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h30 ngày 24/12/2018.

- Địa điểm : Tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ( số 01 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng ) . Số tài khoản: 3903 201 004 009 . Tên tài khoản: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký .

9. Điều kiện , cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích

sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số 37 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng) . Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá ( mầu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân ( bản photo có chứng thực )

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp ( Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.