(BĐT) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp uỷ quyền như sau:

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Trung Nam.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Công ty Thủy điện Buôn Kuốp - Địa chỉ: Đường Mai Xuân Thưởng, tổ DP4, P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma, tỉnh Đăk Lăk.

3. Tài sản bán đấu giá: Lô tài sản thanh lý như Phụ lục 1 kèm theo

4. Giá khởi điểm: (chưa bao gồm thuế GTGT 10%): 9.667.000 đồng (bằng chữ: Chín triệu, sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước là: 1.460.000 đồng (bằng chữ: Một triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), tương ứng 15 % giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá;

- Tổ chức bán đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

6. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

7. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

8. Thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 24/12/2018 (Trong giờ hành chính), tại Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 24/12/2018 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

10. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/12/2018, tại trụ sở của Công ty CPDV Đấu giá Trung Nam.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại công ty và tiền đặt trước theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

12. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

Trường hợp thời gian bán đấu giá tài sản có thay đổi công ty chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3937979 để được hướng dẫn chi tiết.