(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 573 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 26 đến ngày 27/11/2019. 
Ngày 27/11: 3/573 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 27/11: 3/573 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 570 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu sai quy định: Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường Thành (tỉnh Quảng Bình) đăng tải TBMCH (số thông báo lần lượt là: 20191178853 - 00 và 20191178947 - 00) nêu địa điểm phát hành HSYC tại đơn vị tư vấn. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20191178570 - 00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.