(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất giữa Công ty Cổ phần An Phú và Công ty TNHH Hà Giang, Số lượng: 01 lô đất; Tổng diện tích: 5.398 m2.

Trung tâm Phát triển quỹ Đất tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.398 m2 đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 27/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.398 m2 đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 27/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.398 m2 đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 27/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.398 m2 đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 4