(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2021 do Phòng tài nguyên và môi trường huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Thiện- huyện Giao Thuỷ- tỉnh Nam Định (17 lô). Tổng diện tích: 2.460m2. Tổng giá khởi điểm: 13.445.000.000đ

Phòng tài nguyên và môi trường huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Ngày 27/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 27/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 27/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 27/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 4