(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STCthông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

Số lô đất đấu giá: 11 lô đất Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương- Huyền Võ và Khu dân cư xen ghép Đất Cát, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền. 2. Vị trí khu đất đấu giá: Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương- Huyền Võ và Khu dân cư xen ghép Đất Cát, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền. 3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng: lâu dài.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 27/11/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng 11 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 27/11/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng 11 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 27/11/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng 11 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 27/11/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng 11 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4