(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Á Âu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do VPBank ủy quyền như sau:

Ngày 27/11/2020, đấu giá xe ô tô Veam tại Hà Nội ảnh 1