(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Agribank - Chi nhánh Phú Thọ II ủy quyền như sau:

Ngày 27/11/2020, đấu giá vật tư thiết bị phụ tùng và công cụ dụng cụ đồ nghề tại TPHCM ảnh 1