(BĐT) - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 như sau:

Đấu giá tài sản là vật tư hỏng không sử dụng được thu hồi của dự án: Nghiên cứu thay thế, đổi mới và chuyển giao công nghệ điều hòa không khí trong Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với những nội dung chính như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 1 Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37333212.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 27/11/2020

- Địa điểm đấu giá: Tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Số 1 Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Gồm 264 danh mục vật tư hỏng không sử dụng được thu hồi của dự án: Nghiên cứu thay thế, đổi mới và chuyển giao công nghệ điều hòa không khí trong Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

- Nơi có tài sản đấu giá: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Giá khởi điểm: 81.706.500 đồng (Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu, bảy trăm linh sáu nghìn, năm trăm đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Tiền đặt trước: Bằng 15% giá khởi điểm, làm tròn: 12.300.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn). Nộp vào tài khoản thanh toán của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số tài khoản: 0091103686868 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, phòng giao dịch Đội Cấn.

- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 24/11/2020 trong giờ hành chính.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trước ngày 27/11/2020.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Số 1 Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 25/11/2020 đến ngày 26/11/2020 tại: Số 4, Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

+ Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật.

+ Trong trường hợp là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Nộp hồ sơ đấu giá đúng quy định.

+ Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định của Luật đấu giá. Những người không được tham gia đăng ký đấu giá thực hiện theo quy định của Luật đấu giá.

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.