(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Agribank - Chi nhánh Gia Định ủy quyền như sau:

Ngày 27/11/2020, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Phú Vinh tại Agribank Chi nhánh Gia Định ảnh 1