(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 SHB ủy quyền như sau:
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1