(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn ủy quyền như sau:

Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ảnh 1