(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Agribank Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1