(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá số: 180/2020/HĐDVĐGTS, ngày 03/11/2020 giữa phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ (bên có tài sản đấu giá) và Doanh nghiệp Đấu Giá tư nhân Đại Phát (đơn vị tổ chức đấu giá tài sản) về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Cơ.

1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất

- Tổng số lô đất bán đấu giá: 89 lô (kèm theo danh sách chi tiết)

- Tổng diện tích đất bán đấu giá: 19.410,3 m2

- Tổng giá trị khởi điểm bán đấu giá: 20.948.772.000đ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ chín trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi hai ngàn đồng). Cụ thể:

Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 2

2. Nguồn gốc: Quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý;

3. Hình thức giao đất, loại đất giao, thời hạn giao và hình thức thu tiền:

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; Loại đất đấu giá: Đất ở đô thị; Đất ở nông thôn; Thời hạn giao đất: Lâu dài; Hình thức thu tiền: thu tiền một lần.

4. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của mỗi lô đất.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này được quy định tại khoản 2 điều 39 của Luật đấu giá tài sản năm 2016).

6. Thời gian nhận và nộp phiếu trả giá đấu giá: Ngày 24/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/11/2020 tại Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ (trong giờ hành chính)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/hồ sơ; Từ 200 triệu đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/hồ sơ;

8. Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo niêm yết đến 11 giờ ngày 23/11/2020

Địa điểm xem tài sản: Khách hàng tham gia đấu giá phải trực tiếp xem tài sản bán đấu giá theo thông báo công khai đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá. Xem thực tế tại nơi có lô đất đấu giá và hồ sơ công khai các lô đất đấu giá tại:

+ Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ

Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai

+ Trụ sở UBND Thị trấn Chư Ty, xã Ia Dom, xã Ia Nan, xã Ia Kriêng, xã Ia Din

+ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

9. Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ 00 ngày 24/11/2020 (trong giờ hành chính).

10.Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

11. Ngày công bố giá đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/11/2020

12.Địa điểm công bố giá (dự kiến): Tại Hội trường UBND thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ.

13. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

14. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

15.Địa điểm bán hồ sơ, bỏ phiếu trả giá tại hai nơi: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ.

16. Thông tin liên hệ (để đăng ký và biết xem chi tiết):

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339;

Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ.

DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU, GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC XÃ IA DIN, IA DOM HUYỆN ĐỨC CƠ NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo đấu giá số:180/TBĐG-ĐP ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát)

Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 10