(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Seabank Chi nhánh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’ Gar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1