(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền như sau:

Ngày 27/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng ảnh 1