(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai - Tầng 5, khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ và bước giá, cụ thể như sau:

- Tài sản đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản tại Điểm mỏ đá (khu vực đã có tài liệu thăm dò), vị trí tại Km38, thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 3,0 ha (Ba héc ta);

- Giá khởi điểm: R = 3% (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 4.946.105.501 đồng; Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm linh lăm nghìn lăm trăm linh một đồng);

- Bước giá: 247.000.000 đồng (5% R);

- Tiền đặt trước: 396.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/9/2020 đến ngày 24/9/2020, trong giờ hành chính, khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 15/9/2020 đến ngày 14/10/2020, trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 24/11/2020 đến hết ngày 26/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Khách hàng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 37510000114453 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá:

Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 13/11/2020 trong giờ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai - Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia đấu giá phải có đầy đủ Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai phát hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.