(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 171 đường Trần Huỳnh, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

3. Tài sản đấu giá: Lô tài sản công cụ lao động thanh lý, gồm:

Ngày 27/11/2020, đấu giá lô tài sản công cụ lao động thanh lý tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1

Hiện tài sản bị hư hỏng, không hoạt động, không Ram, không Chipset, không HDD, không còn sử dụng được. Tài sản được bảo quản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, số 171, đường Trần Huỳnh, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.150.000 đồng (Một triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 23, 24/11/2020, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 171 đường Trần Huỳnh, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 200.000 đồng, nộp ngày 24,25,26 tháng 11/2020 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt tại Trung tâm.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/11/2020 đến 17 giờ ngày 24/11/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 27/11/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số điện thoại: 0291.3825386.