(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 27/11/2020 như sau:

I. Tên, vị trí, đặc điểm cơ sở nhà đất đấu giá:

1. Tên cơ sở nhà đất cho thuê: Khu nhà đất 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế;

a. Tài sản trên đất: Gồm 02 hạng mục công trình chính là khu nhà làm việc với tổng diện tích xây dựng 284,7 m2, tổng diện tích sàn sử dụng 363,1 m2.

b. Sân vườn nội bộ: Diện tích 506,2 m2.

2. Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Làm trụ sở, văn phòng đại diện Công ty du lịch.

3. Thời gian cho thuê: 10 năm kể từ ngày ký Hợp đồng cho thuê tài sản.

4. Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

5. Nơi có tài sản: Số 23 Trần Cao Vân, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

6. Cơ quan có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức cho thuê:

- Bên thuê tài sản phải có phương án khai thác, bảo trì cơ sở nhà, đất được thuê phù hợp với mục đích và công năng sử dụng của tài sản cho thuê. Công tác sửa chữa, cải tạo tài sản (nếu có) phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Trung tâm Phát triển quỹ đất và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình sử dụng tài sản thuê, Bên thuê tài sản phải đảm bảo sử dụng đúng công năng, mục đích, an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; nộp các khoản thuế, phí, nghĩa vụ khác theo đúng quy định của Nhà nước và chịu hoàn toàn các chi phí bảo trì, sửa chữa, cải tạo liên quan đến cơ sở nhà, đất được thuê. Nghiêm cấm việc chuyển nhượng cho đơn vị khác thuê lại tài sản được thuê.

- Trường hợp Bên thuê tài sản đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc sau khi hết thời hạn thuê thì Nhà nước thu hồi tài sản cho thuê mà không bồi hoàn chi phí Bên thuê tài sản đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất và số tiền thuê tài sản của thời gian còn lại (nếu có); đồng thời, tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất thuộc về sở hữu Nhà nước.

- Trường hợp trong thời hạn thuê, cơ sở nhà, đất cho thuê phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì Nhà nước không bồi thường tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất đó. Bên cho thuê Thông báo cho Bên thuê biết trước 60 ngày, đồng thời Bên cho thuê hoàn lại tiền đã nộp đối với thời gian không còn sử dụng cơ sở nhà, đất.

8. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại cơ sở nhà, đất số 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế vào mục đích cho thuê; Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại cơ sở nhà, đất số 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế vào mục đích cho thuê; Quyết định số 61/QĐ-PTQĐ ngày 20/12/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xác định và phê duyệt giá đất khởi điểm đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế; Thông báo số 555/TB-PTQĐ ngày 20/12/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế;

II. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá; tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

1. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng trên năm). Giá khởi điểm đấu giá cho thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các thuế khác (nếu có); người trúng đấu giá khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định; Giá cho thuê tài sản được ổn định trong 05 năm. Hết thời gian ổn định, giá cho thuê tài sản được Trung tâm Phát triển quỹ đất điều chỉnh lại cho 05 năm thuê tiếp theo phù hợp với giá cho thuê trên thị trường tại khu vực lân cận.

2. Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2020 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và người tham gia đấu giá phải nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 17 giờ 00 ngày 26/11/2020.

3. Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (hai trăm nghìn đồng trên hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản và hồ sơ liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại 23 Trần Cao Vân, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời hạn, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế có nhu cầu đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất, có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, chấp nhận giá khởi điểm, Đề án cho thuê cơ sở nhà đất của UBND tỉnh, Quy chế cuộc đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 27/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, Phương thức trả giá lên.

Tổ chức kinh tế có nhu cầu tham gia đấu giá cơ sở nhà đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3898924 – 0234.3898925, website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn./.