(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 như sau:
Ngày 27/11/2020, đấu giá các khoản nợ của nhóm khách hàng DNTN Ngọc Vân tại Agribank Chi nhánh Vĩnh Long ảnh 1