(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 17.850.000 cổ phần Tổng Công ty IDICO – CTCP vào ngày 27/11/2020 do Bộ Xây Dựng sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Tổng Công ty IDICO – CTCP

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Bộ Xây Dựng

Giới thiệu về doanh nghiệp: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng;…

Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 108.000.000 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 27/11/2020

Giá khởi điểm: 26.930 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 10 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 108.000.000 cổ phần

Ngày phát hành: 27/11/2020