(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agrbank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ vào ngày 27/10/2021 như sau:
Ngày 27/10/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ảnh 1