(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 124 tại thôn 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 346,7m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 346,7m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 346,7m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3