(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2021 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau ủy quyền như sau:

Cho thuê quyền quản lý, khai thác Cảng Cà Mau, địa chỉ: đường Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, diện tích Cảng 21.063,5m2, thời hạn thuê 36 năm.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau

Ngày 27/10/2021, đấu giá cho thuê quyền quản lý, khai thác Cảng Cà Mau, tỉnh Cà Mau ảnh 1
Ngày 27/10/2021, đấu giá cho thuê quyền quản lý, khai thác Cảng Cà Mau, tỉnh Cà Mau ảnh 2