(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2021 do Công an thành phố Quy Nhơn ủy quyền như sau:

05 lô phương tiện vi phạm hành chính (gồm 514 phương tiện bao gồm xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, xe lôi ba bánh và xe ba gác máy) mà người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý hoặc không xác định được nguồn gốc, chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện (Hình thức bán: Bán nguyên lô, cắt sắt, đập bể lốc máy, bán phế liệu, không cho đăng ký sử dụng lại)

Công an thành phố Quy Nhơn

Ngày 27/10/2021, đấu giá 5 lô phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 27/10/2021, đấu giá 5 lô phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 27/10/2021, đấu giá 5 lô phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 27/10/2021, đấu giá 5 lô phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bình Định ảnh 4