(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2020 do Chi cục Kiểm lâm Hà Nội ủy quyền như sau:

1.Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 02 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, địa chỉ: Phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

3.Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Xe ô tô nhãn hiệu NISSAN, số loại: PATROL 4 WD, biển kiểm soát đã thu hồi, số khung: JN1TASY61Z0501196, số máy: TB42148478 (Đã hết niên hạn sử dụng).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT: 12.324.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu ba trăm hai mươi tư nghìn đồng).

4.Tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá:

Tiền đặt trước: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm sẽ cấp túi hồ sơ và đơn đăng ký tham gia đấu giá cho các khách hàng tham gia đấu giá từ ngày 13/10/2020 đến 17h00' ngày 23/10/2020. Hồ sơ 50.000 đồng/hồ sơ.

5.Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 16/9/2020 tại trụ sở Trung tâm.

Xem tài sản: Ngày 19/10/2020 và ngày 20/10/2020 tại nơi có tài sản, địa chỉ: Phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

6.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 13/10/2020 đến 17h00' ngày 23/10/2020.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/10/2020 đến 17h00' ngày 26/10/2020.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h00' ngày 27/10/2020 tại trụ sở Trung tâm.

8.Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 024.33553358/0909905665

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)