(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/1/2022 như sau:
Ngày 27/1/2022, đấu giá các khoản nợ của cá nhân, doanh nghiệp và bất động sản tại Sacombank ảnh 1