(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 27/05/2021 do UBND huyện Cẩm thủy ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm thủy. Địa chỉ: thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Tài sản đấu giá: gồm tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại Trung tâm Văn hóa, thể dục thể thao huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Quyền sử dụng đất.

-Tổng diện tích: 43.947,3 m2. Trong đó:

+Đất thương mại dịch vụ: 4.786,16 m2.

+Đất nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ: 14.428,82 m2.

+Đất cây xanh: 2.943,73 m2.

+Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 21.788,59 m2.

- Vị trí: Khu đất đấu giá thuộc Trung tâm văn hoá, thể dục, thể thao huyện Cẩm Thuỷ tại Khu phố Tân An, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá, giáp ranh:

+Phía Đông: Hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh;

+Phía Tây: Khu dân cư hiện trạng;

+|Phía Nam: Khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Bắc: Khu dân cư hiện trạng.

- Ranh giới khu đất xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 438/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 31/7/2020.

Tài sản gắn liền với đất:

Ngày 27/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Hiện trạng khu đất: Hiện có các tài sản trên đất đã đưa vào sử dụng và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 26/6/2020.

Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến việc sử dụng khu đất đấu giá:

-Quy hoạch chung thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy đến năm 2030;

-Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cẩm Thủy được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 20/3/2020.

Quy hoạch xây dựng chi tiết: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại và nhà ở tại thị trấn Cẩm Thuỷ (thị trấn Phong Sơn), huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 05/02/2020.

Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất khi đấu giá tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất:

Diện tích đất thương mại dịch vụ: 4.786,16 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng Trung tâm thương mại.

Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thời hạn cho thuê đất: 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Đất nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ: 14.428,82 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa không quá 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Đất cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 24.732,32 m2

Trong đó: + Đất cây xanh: 2.943,73 m2,

+ Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 21.788,59 m2.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (Người trúng đấu giá không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật). Người trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, dự án đầu tư được duyệt (bằng nguồn vốn của mình), sau khi hoàn thành Người trúng đấu giá bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

Tổng giá khởi điểm (của tài sản trên đất và QSD đất): 130.528.880.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Đấu giá trọn gói toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa theo tổng giá khởi điểm.

Khái toán tổng mức đầu tư của dự án là: 413.716.027.000 đồng (Bốn trăm mười ba tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, không trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 26.100.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 4.000.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá (Bốn triệu đồng).

Xem tài sản đấu giá: Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 12/5/2021, Tại nơi có tài sản Trung tâm văn hoá, thể dục, thể thao huyện Cẩm Thuỷ tại Khu phố Tân An, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.

Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá, phiếu trả giá:

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 07/5/2021 đến ngày 24/5/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 26/5/2021.

Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng, điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Người được tham gia đấu giá gồm: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, Quy chế cuộc đấu giá và các văn bản pháp luật liên quan.

Người tham gia đấu giá là doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ thành phần hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Quy chế cuộc đấu giá, các văn bản pháp luật liên quan và nộp tiền đặt trước (được thu bằng tiền Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, số tài khoản: 50110002347999 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV). Người đăng ký tham gia đấu giá nộp lại bản sao giấy nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn gói toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu, ngoài phong bì đựng phiếu phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của người trả giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính (bằng chuyển phát nhanh có báo phát) hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa bỏ vào thùng phiếu.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (bằng chuyển phát nhanh có báo phát) trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa ngày 26/5/2021.

Thời điểm kết thúc nhận Phiếu trả giá và niêm phong đóng thùng phiếu trả giá: 17 giờ 00 phút ngày 26/5/2021.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Buổi công bố giá được tổ chức vào: 08 giờ 00 phút, ngày 27/5/2021, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá theo địa chỉ như trên hoặc qua số điện thoại: 02373.859.453./.