(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/05/2021 do Công ty Công ích Quận 2 ủy quyền như sau:
Ngày 27/05/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng tại TPHCM ảnh 1
Ngày 27/05/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng tại TPHCM ảnh 2