(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/03/2019 do Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Ngày 27/03/2019, đấu giá hàng hóa, vật tư tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 27/03/2019, đấu giá hàng hóa, vật tư tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2