(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 372 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/02/2018. 
Ngày 27/02: Có 4/372 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Ngày 27/02: Có 4/372 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 368 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu quy mô nhỏ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/3/2018 đến ngày 10/3/2018; UBND xã Vĩnh Đồng (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/3/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Về lựa chọn nhà thầu gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng) theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn (tỉnh Nam Định) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.