Ngày 26/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2022 do Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EXIMBANK.- Chi Nhánh Bình Phú- PGD Tân Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Đô

Địa chỉ: P1-7-48-A Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0934161910

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EXIMBANK.- Chi Nhánh Bình Phú- PGD Tân Phú

Địa chỉ: 611-611A Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản 01: Quyền sử dụng 211,7m2 đất thuộc Thửa đất số: 506, tờ bản đồ số: 41, địa chỉ: Phường Cát Lái, Quận 2,(nay là Thành phố Thủ Đức) Tp Hồ Chí Minh. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 673280, số vào sổ cấp GCN: CH 03666 do Ủy Ban Nhân dân Quận 2 (Nay là Thành Phố Thủ Đức) Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/07/2019, cập nhật chủ sở hữu mới nhất ngày 29/03/2021, chủ sở hữu: Lê Thị Mỹ Triều. Tài sản 02: Quyền sử dụng 357,8 m2 đất thuộc Thửa đất số: 507, tờ bản đồ số: 41, địa chỉ: Phường Cát Lái, Quận 2,(nay là Thành phố Thủ Đức) Tp Hồ Chí Minh. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 673281, số vào sổ cấp GCN: CH 03667 do Ủy Ban Nhân dân Quận 2 (Nay là Thành Phố Thủ Đức) Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/07/2019, cập nhật chủ sở hữu mới nhất ngày 29/03/2021, chủ sở hữu: Lê Thị Mỹ Triều. (lần 03)

2

Tại nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số: 507, tờ bản đồ số: 41 và Thửa đất số: 506, tờ bản đồ số: 41, Phường Cát Lái, Quận 2,(nay là Thành phố Thủ Đức) Tp Hồ Chí Minh..

43,010,064,000

4,301,064,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 23/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 25/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 27/07/2022 - 16:00 23/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Điều kiện đăng ký hồ sơ đấu giá như sau: Là cá nhân hoặc tổ chức có đủ điều kiện mua tài sản: Đối tượng: đối với cá nhân và hộ gia đình: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 26/08/2022

Địa điểm: P1-7-48-A, Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề

Kết nối đầu tư