Ngày 26/3: 2/413 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 413 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 26/3/2020.
Ngày 26/3: 2/413 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 26/3: 2/413 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 411 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT Gói thầu Thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV (số thông báo lần lượt là: 20200363868 - 00 và 20200364549 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư