Ngày 26/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành Công Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/1/2022 như sau:
Ngày 26/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư