Ngày 26/10/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 74 thửa đất tại điểm X1, xứ đồng làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm bao gồm các mức giá: Từ 21.800.000 đồng/m2 đến 32.000.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước: Từ 331.360.000 đồng/thửa đất đến 1.455.360.000 đồng/thửa đất.

Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/10/2023 đến 23/10/2023 (giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Đ/c: Khu Trung tâm Hành chính huyện, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Quy định chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử UBND huyện Mê Linh http://melinh.hanoi.gov.vn và tại Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản: http://dgts.moj.gov.vn.

Xem hiện trạng tài sản: Ngày 19/10/2023 và 20/10/2023 tại điểm X1, xứ đồng làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (giờ hành chính).

Chuyển khoản tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 19/10/2023 đến 17h00 ngày 23/10/2023 (khách hàng có thể tự nguyện nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá trước thời gian trên).

Tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 26/10/2023 (thứ Năm) tại Hội trường - Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Mê Linh hoặc Hội trường Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Mê Linh.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh - ĐT: 0243.523.5018 hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - ĐT: 0243.984.2728.

Chuyên đề