Ngày 26/10/2022, đấu giá thanh lý các mặt hàng dầu mỡ nhờn tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2022 như sau:

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông báo mời các tổ chức, cá nhân (sau đây viết tắt là: Nhà tham gia đấu giá) tham gia đấu giá thanh lý các mặt hàng dầu mỡ nhờn như sau:

1. Danh mục hàng hóa đấu giá thanh lý: Bảng kê chi tiết đính kèm.

2. Bước giá: 1.000.000 đồng. Giá khởi điểm hợp lệ: Giá trị khởi điểm + Bước giá.

3. Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng).

4. Khoản tiền đặt trước bảo lãnh tham dự đấu giá:

4.1 Số tiền đặt cọc: 20.000.000 VND (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng). Nhà tham gia đấu giá nộp khi đăng ký tham gia đấu giá.

Hình thức đặt cọc và đăng ký tham gia đấu giá: Nhà tham gia đấu giá nộp tiền mặt đặt cọc

tại:

- Văn phòng - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex. Địa chỉ: Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.38513205; Fax: 024.38513207, tại Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty/ ông Nguyễn Quang Hưng - Điện thoại: 0934.575.437.

- Văn phòng - Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè. Địa chỉ: Kho B, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, thị trấn Nhà Bè, TP.HCM. Điện thoại: 028.37810521; Fax: 028.38738377, tại Phòng Kế hoạch điều độ vận tải Nhà máy/ ông Nguyễn Hữu Hưng. Điện thoại: 0344.943.898.

4.3 Số tiền đặt trước của Nhà tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm thể lệ bán đấu giá sẽ được Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex trả lại chậm nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày tổ chức bán đấu giá tại nơi nộp tiền đặt cọc.

4.4 Đối với khoản tiền đặt cọc của Nhà tham gia đấu giá trúng giá sẽ được giữ lại và sử dụng để thanh toán một phần cho lô tài sản đấu giá thanh lý. Trong trường hợp Nhà tham gia đấu giá trúng giá nhưng từ chối không mua lô tài sản trên hoặc không thanh toán đầy đủ theo giá trúng giá thì Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex sẽ không hoàn trả số tiền đặt cọc này.

5. Hình thức đấu giá:

- Đấu giá bỏ phiếu kín.

- Nhà tham gia đấu giá trúng giá là Nhà tham gia đấu giá bỏ giá cao nhất.

6. Thời gian và địa điểm:

Thời gian đăng thông báo và đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng thông báo đấu giá: Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 21/10/2022.

- Thời gian nộp tiền đặt cọc và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/10/2022 đến trước 17h00, ngày 21/10/2022.

Thời gian và địa điểm xem tài sản:

- Các Nhà tham gia đấu giá đăng ký xem lô tài sản đấu giá thanh lý cần liên hệ trước 10 giờ 00, ngày 21/10/2022 để làm thủ tục ra vào kho Nhà máy. Người liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phòng Kế hoạch điều độ vận tải - Điện thoại: 0344.943.898.

- Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex sẽ tổ chức cho các Nhà tham gia đấu giá xem lô hàng đấu giá thanh lý vào lúc 14 giờ 00, ngày các ngày 12, 19/10/2022 tại Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè. Địa chỉ: Kho B, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, thị trấn Nhà Bè, TP.HCM.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Buổi đấu giá thanh lý tài sản được bắt đầu vào hồi 09 giờ 00 thứ Tư, ngày 26/10/2022 tại Văn phòng - Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè. Địa chỉ: Kho B, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, thị trấn Nhà Bè, TP.HCM.

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU GIÁ THANH LÝ

(đính kèm Thông báo số: TB-PLC-TCKT ngày 10/10/2022)

STT

Tên hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Dầu mỡ nhờn các loại

Ghi chú

1

PLC Coolant EX- Fuy

Lít

66

Dầu nhờn có chất làm mát ethylen glycol

2

Dầu nhờn PLC super coolant 100 - Hộp 0.5 L

Hộp 0,5 L

53

Dầu nhờn có chất làm mát ethylen glycol

3

Dầu nhờn PLC Autran Fuild DX III - T18 L

Thùng 18 L

5

Dầu truyền động tự động (ATF)

4

Dầu nhờn NK Neptuna 2T Super Sport - T20 L

Thùng 20 L

1

Dầu nhờn động cơ 2 kỳ cho tàu biển

5

Dầu nhờn NK Planetelf ACD 100FY - T17 kg (20 L)

Thùng 20 L

4

Dầu nhờn máy nén khí gốc tổng hợp poly ester

6

Mỡ nhờn NK Ceran WR1 - T18 kg

Thùng 18 kg

7

Mỡ phức tổng hợp gốc canxi sunfonat và canxi

7

Mỡ nhờn NK Multis EP0 - T18 kg

Thùng 18 kg

10

Mỡ chịu nhiệt, chất làm đặc Liti

8

Mỡ nhờn NK Multis EP0 - T50 kg

Thùng 50 kg

15

Mỡ chịu nhiệt, chất làm đặc Liti

9

Mỡ nhờn NK Multis EP1 - T50 kg

Thùng 50 kg

5

Mỡ chịu nhiệt, chất làm đặc Liti

10

Dầu nhờn NK PLC Brake Fluid Dot 3 - Fuy (màu đỏ)

Thùng 15 kg

615

Dầu phanh chứa thành phần poly glycol và glycol ester

11

Dầu nhờn PLC Brake Fluid Dot 3 - Hộp 0.5l (TĐ) - màu đỏ

Lít

28

Dầu phanh chứa thành phần poly glycol và glycol ester

12

Mỡ nhờn PLC SR 3005 - Fuy

kg

1.925

Mỡ bôi trơn ổ trục máy ép mía đường, chất làm đặc Asphat

13

Mỡ nhờn BP Energrease L21 - M - Fuy

kg

92

Mỡ phức bổi trơn chất làm đặc gốc Liti và molypden disunfit

14

Dầu nhờn NK Lunaria SH 68 - Fuy

kg

832

Dầu máy nén khí tổng hợp gốc PAO

15

Dầu nhờn Castrol Alphasyn GS220 - T20 L

Thùng 20 L

6

Dầu bánh răng tổng hợp gốc Poly Glycol

16

Dầu nhờn BP Enersyn SG 150 - Fuy

Lít

832

Dầu bánh răng tổng hợp gốc Poly Glycol

17

Dầu nhờn NK Barelf AL 100 - T17 kg

Thùng 17 kg

1

Dầu máy lạnh tổng hợp gốc Alkyl-benzene

18

Dầu nhờn NK Barelf AL 150 - T17 kg (20L)

Thùng 20 L

20

Dầu máy lạnh tổng hợp gốc Alkyl-benzene

19

Dầu nhờn NK Barelf AL 150 - T21 kg

Thùng 21 kg

36

Dầu máy lạnh tổng hợp gốc Alkyl-benzene

20

Dầu nhờn NK Barelf AL 150 - T25 L

Thùng 25 L

3

Dầu máy lạnh tổng hợp gốc Alkyl-benzene

21

Dầu nhờn NK Barelf SM 46 - T17 kg (20 L)

Thùng 20 L

1

Dầu máy lạnh tổng hợp gốc Ester

22

Mỡ nhờn PLC Grease L2 - Hộp 0.4 kg

Hộp 0,5 kg

73

Mỡ bôi trơn ổ trục máy ép mía đường, chất làm đặc Asphat

23

Mỡ nhờn PLC Grease L4 - T 15 kg

Thùng 15 kg

1

Mỡ đa dụng, chất làm đặc xà phòng Liti

24

Mỡ nhờn PLC Grease L0 - T15 kg

Thùng 15 kg

53

Mỡ đa dụng, chất làm đặc xà phòng Liti

25

Mỡ nhờn NK PLC Grease L1 - Fuy

kg

14.400

Mỡ đa dụng, chất làm đặc xà phòng Liti

26

Mỡ nhờn NK PLC Grease L -EP0- Fuy

kg

7.920

Mỡ đa dụng có chứa phụ gia cực áp, chất làm đặc xà phòng Liti

27

Dầu nhờn PLC AW Hydroil 68 - Phuy mới

Lít

209

Dầu nhờn thủy lực

Tổng cộng: Quy đổi sang kg

30.313

Chuyên đề

Kết nối đầu tư