(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở tại đô thị gồm 21 lô đất tại khu dân cư khóm 3, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

Ngày 26/9/2021, đấu giá quyền sử 21 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 26/9/2021, đấu giá quyền sử 21 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 26/9/2021, đấu giá quyền sử 21 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 26/9/2021, đấu giá quyền sử 21 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 4