(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2020 do Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs ủy quyền như sau:

1. Tài sản: 01 xe ô tô tải TMT ZB5024D của Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs.

2. Giá khởi điểm: 170.000.000 VND (một trăm bảy mươi triệu đồng).

3. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham giá đấu giá: Từ ngày 08/09/2020 đến ngày 23/09/2020 (trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu. Đ/c: Số 001 cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 17/09/2020 (trong giờ hành chính), tại đường tỉnh 940, ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: 200.000 đồng/hs. Tiền đặt trước: 34.000.000 VND (ba mươi tư triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/09/2020 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (0262) 3707879; Fax: (0262) 3707879; DĐ: 0888.696.256.