(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gia Lai - Phòng Giao dịch Chư Sê ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gia Lai - Phòng Giao dịch Chư Sê. Địa chỉ: Số 749 - 751 đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận số BT 260087 do Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/8/2014, như sau:

- Thửa đất số 285, tờ bản đồ số 66.

- Địa chỉ thửa đất: Plei Dư, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

- Diện tích: 608,0m2 (sáu trăm lẻ tám phẩy không mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở 200m2; đất trồng cây lâu năm 408,0m2

- Thời hạn sử dụng: Đến ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: Đến tháng 3/2051.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

  Nguồn gốc tài sản: Bà Phạm Thị Đức ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gia Lai - Phòng Giao dịch Chư Sê bán đấu giá.

  - Tổng giá khởi điểm: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ, ngày 23/9/2019 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ, ngày 23/9/2019 (theo giờ hành chính) tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng), nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 23/9/2019; tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, tiền đặt trước chuyển vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ, ngày 26/9/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0269 6250 355 - 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.