(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’Leo ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’Leo. Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất ở tại thôn 4, xã Ea Khăl, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu thửa đất

Hệ số góc

Diện tích m2

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền mua hồ sơ đấu giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bướcgiá (đồng)

1

B1

1.15

217.00

449,000,000

200,000

89,800,000

10,000,000

2

B2

1.00

150.00

270,000,000

200,000

54,000,000

10,000,000

3

B3

1.00

150.00

270,000,000

200,000

54,000,000

10,000,000

4

B4

1.00

150.00

270,000,000

200,000

54,000,000

10,000,000

5

B5

1.00

150.00

270,000,000

200,000

54,000,000

10,000,000

6

B6

1.00

150.00

270,000,000

200,000

54,000,000

10,000,000

7

B7

1.00

150.00

270,000,000

200,000

54,000,000

10,000,000

8

B8

1.00

150.00

270,000,000

200,000

54,000,000

10,000,000

9

B9

1.00

150.00

270,000,000

200,000

54,000,000

10,000,000

10

B10

1.00

150.00

270,000,000

200,000

54,000,000

10,000,000

11

B11

1.00

150.00

150,000,000

100,000

30,000,000

10,000,000

12

B12

1.00

150.00

150,000,000

100,000

30,000,000

10,000,000

13

B13

1.00

150.00

150,000,000

100,000

30,000,000

10,000,000

14

B14

1.00

150.00

150,000,000

100,000

30,000,000

10,000,000

15

B15

1.00

150.00

150,000,000

100,000

30,000,000

10,000,000

16

B16

1.00

150.00

150,000,000

100,000

30,000,000

10,000,000

17

B17

1.00

150.00

150,000,000

100,000

30,000,000

10,000,000

18

B18

1.00

150.00

150,000,000

100,000

30,000,000

10,000,000

19

B19

1.00

150.00

150,000,000

100,000

30,000,000

10,000,000

20

B20

1.00

229.00

252,000,000

200,000

50,400,000

10,000,000

- Tổng giá khởi điểm: 4.481.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019 (Trong giờ hành chính).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Tiền mua hồ sơ đấu giá: từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Bước giá: 10.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá được quy định cụ thể tại mục 3. Tài sản đấu giá của thông báo này).

6. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 23/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/9/2019 tại Hội trường TDP 8 thị trấn Ea Drăng - Địa chỉ: 03 Mạc Thị Bưởi, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’Leo; địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3777744.