(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 379 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/8/2016. 
Ngày 26/8: Có 6/379 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 26/8: Có 6/379 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 373 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/9/2016 đến 14 giờ ngày 08/9/2016; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/9/2016 đến ngày 08/9/2016, đóng thầu ngày 08/9, trong khi mở thầu ngày 09/9/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Theo Điểm d Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các HSĐX.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La, Ban QLDA xây dựng công trình giao thông (thuộc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình), Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (TP. Hà Nội) và Ban QLDA cấp điện nông thôn tỉnh Phú Thọ đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/8/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

  Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.